Program

Denní program

Níže naleznete orientační časový harmonogram. Příležitostně jdeme s dětmi mimo tento program například do divadla, na výstavu nebo navštívíme ZOO. V takových případech jsou rodiče vždy dostatečně dopředu informováni.

8:00 – 9:00 Příchod dětí, předávání dětí personálu Oříšku, hry dětí

9:00 – 9:15 Ranní kruh – vítání se s dětmi, sociálně komunikační aktivity

9:15 – 9:30 Pohybové a hudebně aktivizační činnosti

9:30 – 10:00 Osobní hygiena, svačina

10:00 – 11:30 Hlavní činnost dle programu a počasí (výtvarná, hudební a tělesná činnost, angličtina formou hry, logopedická prevence, aktivity na zahradě,  výlety do okolí, na hřiště)

11:30 – 12:00 Oběd

12:00 – 12:15 Vyzvedávání dětí, hygiena, poslechová činnost

12:15 – 14:30 Odpočinek dětí

14:30 – 15:00 Osobní hygiena, svačina

14:45 – 16:00 Volné činnosti a aktivity dětí zaměřené především na hry, zájmové činnosti a pohybové aktivity dětí, vyzvedávání dětí

Napsat komentář