Logopedická prevence

Logopedická prevence probíhá formou logopedických cvičení a práci ve skupině.

Logopedická prevence pomáhá minimalizovat vznik poruch řeči.

Důraz je kladen především na rozvoj slovní zásoby.

Náplní prevence jsou dechová, fonační a artikulační cvičení, rozvoj kognitivních schopností, procvičování jemné motoriky, grafomotoriky, pohybové aktivity, sluchové hry, rytmizace slov, apod.

Probíhá v rámci běžných činností, nejčastěji při ranním rytmickém a pohybovém kruhu.

Napsat komentář